Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023  04:06:10

Μετά την έλλειψη 200 φαρμάκων, απαγόρευση εξαγωγής ξυλείας για θέρμανση και παράλληλα φαινόμενα με 200 ευρώ τον τόννο. Κανένας σοβαρός έλεγχος και εδώ από το Κράτος και καθόλου αποτελεσματικός. Κύριο

Απαγόρευση εξαγωγής ξυλείας από την Ελλάδα – Οι ημερομηνίες και τα πρόστιμα. Η προσωρινή απαγόρευση προωθείται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή τιμή διάθεσης των προϊόντων αυτών στην αγορά.

Καθυστερημένο, μετά από ένα προκλητικό φαινόμενο κερδοσκοπίας, κρατικής παραλυσίας όπως με την έλλειψη 200 φαρμάκων αλλά και κοινωνικής αναλγησίας από εμπόρους ξυλείας, όμως τελικά αναγκαίο.Απαγορεύεται η αποστολή και εξαγωγή προϊόντων υλοτομίας εκτός επικράτειας μέχρι την 1 Μαρτίου 2023.

Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».
Η προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας τόσο σε χώρες της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών, προωθείται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή τιμή διάθεσης των προϊόντων αυτών στην αγορά και ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων λαθραίας υλοτόμησης τον ερχόμενο χειμώνα.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 3
Προσωρινή απαγόρευση αποστολής προϊόντων υλοτομίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την 1η Μαρτίου 2023 απαγορεύεται η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια.

2. Αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση της αποστολής των εμπορευμάτων της παρ. 1 είναι οι κατά τόπον αρμόδιες αγορανομικές, αστυνομικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές.

3. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. κατάσχεται. Τα κατασχεμένα παραδίδονται άμεσα στην κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου αυτά να διατίθενται για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξειδικεύονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου και συντονισμού των συναρμόδιων αρχών, τη διάθεση των κατασχεμένων προϊόντων υλοτομίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

'Αρθρο 4
Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας σε τρίτα κράτη

1. Από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την 1η Μαρτίου 2023 απαγορεύεται η εξαγωγή επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια σε τρίτα κράτη.

2. Αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση της εξαγωγής των εμπορευμάτων της παρ. 1 είναι οι τελωνειακές αρχές.

3. Η παραβίαση της απαγόρευσης της παρ. 1 ως προς τις εξαγωγές συνιστά λαθρεμπορία, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 155 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265), για την οποία επιβάλλονται σωρευτικά:
α) ως διοικητική κύρωση πρόστιμο ύφους διακοσίων (200) ευρώ ανά κυβικό μέτρο προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθεί ή αποδεικνύεται ότι έχει εξαχθεί από την Επικράτεια, το οποίο επιβάλλεται με τη διαδικασία του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους του ν. 2960/2001,
β) ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους.

4. Το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 3 αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθούν κατάσχεται, εφαρμοζομένης της παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 2960/2001. Τα κατασχεμένα παραδίδονται άμεσα στην κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας ώστε να διατίθενται για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εσωτερικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν να εξειδικεύονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου για την εφαρμογή του παρόντος, στη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και στη διάθεση των κατασχεμένων προϊόντων υλοτομίας.

Φάρμακα: Σε έλλειψη δεκάδες σκευάσματα

Ο ρόλος του ΕΟΦ - Τι προτείνουν οι φαρμακοποιοί για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Οι ελλείψεις σε εκατοντάδες φάρμακα – μεταξύ άλλων αντιδιαβητικά, αντιεπιληπτικά, αντιπηκτικά, αντιβιοτικά, αντικαταθλιπτικά, οφθαλμολογικά, αναπνευστικά, νευροληπτικά – έχουν διαμορφώσει μια δύσκολη καθημερινότητα τους τελευταίους μήνες για φαρμακοποιούς, φαρμακαποθήκες, φαρμακευτικές εταιρίες, ιατρούς, το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ και πρωτίστως για τους ασθενείς. Παρότι όλοι αποτελούν σημαντικούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκου, μοιάζουν τελικά να είναι ασύνδετοι μεταξύ τους, με τους ασθενείς να αποδεικνύονται ο... αδύναμος κρίκος αναμένοντας με αγωνία τη θεραπεία τους.

Χθες το θέμα βρέθηκε στο κοινοβουλευτικό προσκήνιο με τον υπουργό Υγείας, κ. Θάνο Πλεύρη, να απαντά σχετικά σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ο υπουργός ανέφερε πως τα κενά που αποδεδειγμένα καταγράφονται καλύπτονται με εισαγωγές που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ). Ανακοίνωσε επίσης ότι εντός της εβδομάδας ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), κ. Δημήτρης Φιλίππου θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) για να επικαιροποιηθεί η απόφαση απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων του περασμένου Σεπτεμβρίου. Βάσει αυτής, στη λίστα με τα φάρμακα σε έλλειψη βρίσκονται 79 σκευάσματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καθημερινότητα των φαρμακοποιών, οι ελλείψεις αφορούν 125-200 σκευάσματα, πολύ συγκεκριμένα και πρωτότυπα φάρμακα αιχμής στο σύνολό τους, τα οποία δεν διαθέτουν γενόσημα. Ενδεικτικά, πρόκειται για φάρμακα για την επιληψία, την οστεοπόρωση, αναπνευστικά σκευάσματα, αντιπηκτικές ενέσεις και αντιπηκτικά χάπια, ινσουλίνες. «Για να είμαστε ακριβείς, δεν στερεύει η ελληνική αγορά αλλά είναι τόσο λίγες οι ποσότητες που οι δυσλειτουργίες γίνονται ο κανόνας. Οι φαρμακευτικές εταιρίες δεν τηρούν την υποχρέωσή τους για αποθέματα φαρμάκων τριών μηνών. Ο ασθενής όμως ταλαιπωρείται και αγωνιά. Η δική μας λίστα περιέχει τα φάρμακα των οποίων η έλλειψη, σχετίζεται αμιγώς με το θέμα των παράλληλων εξαγωγών, και όχι με άλλα προβλήματα πχ το ενεργειακό, των έλλειψης πρώτων υλών, της παραγωγής των φαρμάκων, τα οποία προκαλούν πρόβλημα σε όλες τις χώρες» λέει στο protοthema.gr, ο γενικός γραμματέας του ΠΦΣ, κ. Εμμανουήλ Κατσαράκης.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Πολυμέσα

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline